presko鑙 na sadr綼j

SREDNJA ㎏OLA 華KOVEC

Login
Tra緄lica

Dr綼vna matura 2017./18.

PROJEKTI

National Archive in Strigova; the basic procedure of storing documents

Radionice za Dan Grada 萢kovca

Now we move 2015.

Natje鑑j na Anteni Zg

S┤ na Kongresu o boli

Move week

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 筴oli
Gordana Ramu规ak / datum: 2. 2. 2018. 12:25

[OP㊣RNIJE]Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim 筴olama
Gordana Ramu规ak / datum: 2. 2. 2018. 12:27

[OP㊣RNIJE]Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje 筴ole
Gordana Ramu规ak / datum: 2. 2. 2018. 14:27

[OP㊣RNIJE]Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje 筴ole
Gordana Ramu规ak / datum: 2. 2. 2018. 14:26

[OP㊣RNIJE]Pravilnik o izradbi i obrani zavr筺og rada
Gordana Ramu规ak / datum: 2. 2. 2018. 14:24

[OP㊣RNIJE]Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedago筴ih mjera
Gordana Ramu规ak / datum: 2. 2. 2018. 14:23

[OP㊣RNIJE]Pravilnik o kriterijima za izricanje pedago筴ih mjera
Gordana Ramu规ak / datum: 2. 2. 2018. 14:22

[OP㊣RNIJE]Pravilnik o na鑙nima, postupcima i elementima vrednovanja u鑕nika u osnovnoj i srednjoj 筴oli
Gordana Ramu规ak / datum: 2. 2. 2018. 14:20

[OP㊣RNIJE]Zakon o strukovnom obrazovanju
Gordana Ramu规ak / datum: 2. 2. 2018. 12:28

[OP㊣RNIJE]RSS


Static HTML
presko鑙 na navigaciju