presko鑙 na sadr綼j

SREDNJA ㎏OLA 華KOVEC

Login
Tra緄lica

Dr綼vna matura 2017./18.

PROJEKTI

National Archive in Strigova; the basic procedure of storing documents

Radionice za Dan Grada 萢kovca

Now we move 2015.

Natje鑑j na Anteni Zg

S┤ na Kongresu o boli

Move week

vijesti
Odluka o primjeni Modela C: nastava na daljinu
Gordana Ramu规ak / datum: 29. 10. 2020. 15:10

Dragi u鑕nici i roditelji,

u privitku se nalazi Odluka o primjeni Modela C: nastava na daljinu u dijelu školske godine 2020./2021. od dana 4. do 6. studenoga 2020. godine.

Ostanite zdravi i 鑥vajte se!

Vaša ravnateljica

 

 


[OP㊣RNIJE]Rang lista kandidata za radno mjesto nastavnika/ca psihologije
Gordana Ramu规ak / datum: 20. 10. 2020. 11:47

U privitku se nalazi rang lista kandidata za radno mjesto nastavnika/ca psihologije.


[OP㊣RNIJE]Rang lista kandidata za radno mjesto nastavnika/ca komunikacijskih vje箃ina
Gordana Ramu规ak / datum: 20. 10. 2020. 11:45

U privitku se nalazi rang lista kandidata za radno mjesto nastavnika/cu komunikacijskih vještina.


[OP㊣RNIJE]Rang lista kandidata za radno mjesto nastavnik/ca njema鑛og jezika
Gordana Ramu规ak / datum: 20. 10. 2020. 08:54

U privitku se nalazi rang lista kandidata za radno mjesto nastavnik/ca njema鑛og jezika.


[OP㊣RNIJE]Rang lista kandidata za radno mjesto nastavnik/ca biokemije
Gordana Ramu规ak / datum: 20. 10. 2020. 08:52

U privitku se nalazi rang lista kandidata za radno mjesto nastavnik/ca biokemije.


[OP㊣RNIJE]Rang lista kandidata za radno mjesto nastavnik/ca tjelesne i zdravstvene kulture
Gordana Ramu规ak / datum: 20. 10. 2020. 08:51

U privitku se nalazi rang lista kandidata za radno mjesto nastavnik/ca tjelesne i zdravstvene kulture.


[OP㊣RNIJE]Odluka o obustavi postupka natje鑑ja_ nastavnik/ca engleskog jezika
Gordana Ramu规ak / datum: 16. 10. 2020. 12:20

Tekst Odluke se nalazi u prilogu.


[OP㊣RNIJE]Rang lista kandidata za radno mjesto nastavnik/ca prepoznavanje hitnih stanja
Gordana Ramu规ak / datum: 15. 10. 2020. 15:00

U privitku se nalazi rang lista kandidata za radno mjesto nastavnika/cu prepoznavanje hitnih stanja.


[OP㊣RNIJE]Rang lista kandidata za radno mjesto nastavnik/ca doma鎖nstva
Gordana Ramu规ak / datum: 15. 10. 2020. 14:54

U privitku se nalazi rang lista kandidata za radno mjesto nastavnik/ca doma鎖nstva.


[OP㊣RNIJE]Odluka o obustavi postupka natje鑑ja_stru鑞i suradnik defektolog
Gordana Ramu规ak / datum: 13. 10. 2020. 13:41

Tekst Odluke nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]Odluka o obustavi postupka natje鑑ja_ nastavnik/ca komunikacijskih vje箃ina (TES)
Gordana Ramu规ak / datum: 13. 10. 2020. 13:40

Tekst Odluke nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]Odluka o nevrednovanju_matematika
Gordana Ramu规ak / datum: 12. 10. 2020. 15:57

Tekst Odluke nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]Odluka o nevrednovanju_biologija
Gordana Ramu规ak / datum: 12. 10. 2020. 15:55

Tekst Odluke nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]Odluka o vrednovanju_nastavnik komunikacijskih vje箃ina
Gordana Ramu规ak / datum: 12. 10. 2020. 15:43

Tekst Odluke nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]Odluka o vrednovanju_nastavnik psihologije
Gordana Ramu规ak / datum: 12. 10. 2020. 15:18

Tekst Odluke nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]Odluka o vrednovanju_nastavnik njema鑛oga jezika
Gordana Ramu规ak / datum: 12. 10. 2020. 15:02

Tekst Odluke nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]Odluka o vrednovanju_nastavnik biokemije
Gordana Ramu规ak / datum: 12. 10. 2020. 14:49

Tekst Odluke nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]Odluka o vrednovanju_nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture
Gordana Ramu规ak / datum: 12. 10. 2020. 14:24

Tekst Odluke nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]ODLUKA O VREDNOVANJU - Prepoznavanje hitnih stanja
Gordana Ramu规ak / datum: 2. 10. 2020. 16:07

Tekst Odluke nalazi se u prilogu


[OP㊣RNIJE]ODLUKA O VREDNOVANJU - Doma鎖nstvo
Gordana Ramu规ak / datum: 2. 10. 2020. 16:05

Tekst Odluke nalazi se u prilogu


[OP㊣RNIJE]萯tanjem do zvijezda
Bojana Horvat / datum: 21. 9. 2020. 10:20


[OP㊣RNIJE]﹌olska knji緉ica
Bojana Horvat / datum: 8. 9. 2020. 11:29

Dragi korisnici školske knji緉ice,

ovdje su ukratko navedena nova i, nadamo se, privremena pravila rada školske knji緉ice.


[OP㊣RNIJE]PRVI NASTAVNI DAN - ORGANIZACIJA RADA
Gordana Ramu规ak / datum: 4. 9. 2020. 15:48

Dragi u鑕nici i roditelji,

organizacija rada prvog nastavnog dana nalazi se u privitku.

 


[OP㊣RNIJE]Obavijest o rezultatima natje鑑ja_nastavnik socijalnog i zdravstvenog zakonodavstva i pravni aspekti skrbi
Gordana Ramu规ak / datum: 1. 9. 2020. 14:34

U privitku se nalazi obavijest o rezultatima natje鑑ja za radno mjesto nastavnika/ce socijalnog i zdravstvenog zakonodavstva i pravni aspekti skrbi.


[OP㊣RNIJE]Obavijest o rezultatima natje鑑ja_nastavnik bakteriologije, virologije i parazitologije
Gordana Ramu规ak / datum: 1. 9. 2020. 14:32

U privitku se nalazi obavijest o rezultatima natje鑑ja za radno mjesto nastavnika/ce bakteriologije, virologije i parazitologije.


[OP㊣RNIJE]OBAVIJEST
Gordana Ramu规ak / datum: 1. 9. 2020. 14:27

Poštovani u鑕nici i roditelji,

informacije o na鑙nu provo餰nja/ organizaciji nastave u Srednjoj školi 萢kovec, provedbene detaljne upute, kao i informacije o organizaciji nastave prvog dana 7. rujna 2020., objavit 鎒mo tijekom ovog tjedna.

Hvala vam na razumijevanju i ostanite nam zdravi!

Vaša ravnateljica


[OP㊣RNIJE]Obavijest o rezultatima natje鑑ja_nastavnik/ca strukovnih predmeta iz podru鑚a fizioterapije
Gordana Ramu规ak / datum: 31. 8. 2020. 11:04

U privitku se nalazi obavijest o rezultatima natje鑑ja za radno mjesto nastavnik/ca strukovnih predmeta iz podru鑚a fizioterapije.


[OP㊣RNIJE]Rang lista kandidata za nastavnika/cu strukovnih predmeta iz podru鑚a fizioterapije
Gordana Ramu规ak / datum: 26. 8. 2020. 13:27

U privitku se nalazi rang lista kandidata za nastavnika/cu strukovnih predmeta iz podru鑚a fizioterapije.


[OP㊣RNIJE]Odluka o vrednovanju_nastavnik fizioterapija
Gordana Ramu规ak / datum: 18. 8. 2020. 15:01

Tekst Odluke nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]Povjerenstvo za provedbu javnog natje鑑ja za radno mjesto nastavnik/ca bakteriologije, virologije i parazitologije
Gordana Ramu规ak / datum: 17. 8. 2020. 14:32

U privitku se nalazi utvr餰nje o neispunjavanju formalnih uvjeta natje鑑ja za radno mjesto nastavnik/ca bakteriologije, virologije i parazitologije .


[OP㊣RNIJE]Povjerenstvo za provedbu javnog natje鑑ja za radno mjesto nastavnik/ca socijalnog i zdravstvenog zakonodavstva i pravni aspekti skrbi
Gordana Ramu规ak / datum: 17. 8. 2020. 14:22

U privitku se nalazi utvr餰nje o neispunjavanju formalnih uvjeta natje鑑ja za radno mjesto nastavnik/ca socijalnog i zdravstvenog zakonodavstva i pravni aspekti skrbi.


[OP㊣RNIJE]Odluka o obustavi postupka natje鑑ja_nastavnik prepoznavanja hitnih stanja
Gordana Ramu规ak / datum: 17. 8. 2020. 13:52

Tekst odluke nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]Odluka o obustavi postupka natje鑑ja_nastavnik doma鎖nstva
Gordana Ramu规ak / datum: 17. 8. 2020. 13:51

Tekst Odluke nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]Obavijest o rezultatima natje鑑ja_stru鑞i suradnik-pedagog
Gordana Ramu规ak / datum: 10. 7. 2020. 10:31

U privitku se nalazi obavijest o rezultatima natje鑑ja za stru鑞og suradnika pedagoga.


[OP㊣RNIJE]Obavijest o rezultatima natje鑑ja_nastavnik glazbene umjetnosti
Gordana Ramu规ak / datum: 10. 7. 2020. 10:27

U privitku se nalazi obavijest o rezultatima natje鑑ja za nastavnika glazbene umjetnosti.


[OP㊣RNIJE]Prigovori na rezultate ispita dr綼vne mature
Marina Trajbar / datum: 9. 7. 2020. 15:25

Dragi maturanti,

u ponedjeljak 13. srpnja 2020.u 12:00 sati bit 鎒 objavljeni privremeni rezultati ispita dr綼vne mature ljetnoga roka 2019./2020.

Od 14. srpnja do 15. srpnja u terminu 8:00 - 12:00 sati mo緀te ulo緄ti prigovore na ocjenjivanje u školi u pedagoškoj slu綽i.


[OP㊣RNIJE]Rang lista kandidata za stru鑞og suradnika pedagoga
Gordana Ramu规ak / datum: 2. 7. 2020. 14:30

U privitku se nalazi rang lista kandidata za stru鑞og suradnika pedagoga. 


[OP㊣RNIJE]Popis ud綽enika
Bojana Horvat / datum: 2. 7. 2020. 13:17

Drage u鑕nice, u鑕nici i roditelji,

popisi ud綽enika biti 鎒 a緐rirani i objavljeni na web stranicama škole najkasnije 6. srpnja 2020.


[OP㊣RNIJE]NATJE華J ZA UPIS U菶NIKA U 1. RAZRED SREDNJE ㎏OLE ZA ㎏OLSKU GODINU 2020./2021.
Petar Horvat / datum: 29. 6. 2020. 12:52

Na temelju 鑜anka 22. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br.
87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14 i 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) Srednja škola 萢kovec
objavljuje
NATJE華J ZA UPIS U菶NIKA U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU

GODINU 2020./2021.

Više informacija u privitku. 


[OP㊣RNIJE]Odluka o neprovo餰nju postupka vrednovanja - glazbena umjetnost
Gordana Ramu规ak / datum: 25. 6. 2020. 14:44

Tekst odluke nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]Odluka o provo餰nju postupka vrednovanja - stru鑞i suradnik pedagog
Gordana Ramu规ak / datum: 25. 6. 2020. 13:46

Tekst odluke nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]Obavijest za u鑕nike korisnike U鑕ni鑛og servisa
Gordana Ramu规ak / datum: 10. 6. 2020. 10:33

Dragi u鑕nici i roditelji,

sukladno novim uputama U鑕ni鑛og servisa Srednje škole Prelog, obavještavamo vas kako se sve potrebne informacije kao i obrasci za u鑜anjenje i izdavanje Ugovora za povremeni rad nalaze na inernet stranici Srednje škole Prelog http://ss-prelog.skole.hr/ucenicki_servis.


[OP㊣RNIJE]Povrat knjiga u knji緉icu
Bojana Horvat / datum: 26. 5. 2020. 11:34


[OP㊣RNIJE]OBAVIJEST O RADU ㎏OLE
Gordana Ramu规ak / datum: 30. 3. 2020. 18:15

Dragi u鑕nici i roditelji,

 

Sukladno Odluci o organizaciji rada, odre餴vanju privremenog mjesta rada i na鑙na rada i utvr餴vanju uvjeta za rad kod ku鎒 kao i obavljanja nu緉ih i neodgodivih poslova vezanih uz funkcioniranje Srednje škole 萢kovec za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID - 19 uzrokovanje virusom SARS - COV - 2, obavještavamo vas da:

Srednja škola 萢kovec ne鎒 neposredno raditi sa strankama pa vas molimo da nu緉e i neodgodive poslove rješavate putem telefona ili elektroni鑛e pošte.

U slu鑑ju da je dolazak u školu ipak neophodan, molimo vas da se prethodno najavite.

Kontakti:

e-mail: ured@ss-cakovec.skole.hr

mobitel: 099 333 44 70

Zahvaljujem na razumijevanju, ostanite zdravi i 鑥vajte se!

Vaša ravnateljica

 

 

 


[OP㊣RNIJE]NASTAVA NA DALJINU - raspored za medicinske tehni鑑re
Gordana Ramu规ak / datum: 29. 3. 2020. 21:20

Raspored sati za medicinske tehni鑑re nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]RSS


presko鑙 na navigaciju